Sedotta e abbandonata 1964 P. Germi S. Sandrelli, S. Urzi